O nama…

OŠ Nikole Tesle izgrađena je 1976. godine u zagrebačkom naselju Prečko.

Brojimo 600 učenika i 80 djelatnika, 28 redovna razredna odjela i 1 kombinirani razredni odjel. Ono što nas čini drugačijima od većine škola u našem gradu su jednosmjenski rad, mogućnost školovanja po modelu C – njegovanje Makedonskog jezika i kulture unutar izborne nastave i dobra opremljenost škole (kabinetska nastava, informatička učionica, čitaonica).

Oduvijek smo se isticali bogatom kulturnom i javnom djelatnošću, velikim brojem izvannastavnih aktivnosti i realiziranih projekta. Sudjelovali smo u mnogim međunarodnim projektima kao što su GLOBE (globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša), TIME (međunarodno natjecanje u znanju) i Europska mreža škola koje promiču zdravlje. Osnivači smo prvog radio interneta pod nazivom Radio 5+, jedinstvene radio emisije u Hrvatskoj i Europi. Redovito provodimo samovrednovanje i projekt Kolegijalno opažanje i unapređivanje školske nastave.

Posljednjih desetak godina naša škola prati suvremenu obrazovnu politiku te u nastavni proces kontinuirano uključuje temeljne sastavnice Nacionalnog okvirnog kurikuluma, s posebnim naglaskom na Europsku dimenziju obrazovanja – osposobljavanje za suživot u europskomu kontekstu te visoku kvalitetu odgoja i obrazovanja za sve naše učenike.

Do sada smo uspješno proveli dva Erasmus+ projekta, dva su u tijeku te smo dobitnici Erasmus+ akreditacije za programsko razdoblje 2021.-2027. Svaki projekt rezultat je prethodnih analiza odgojno-obrazovnih potreba i interesa naših učenika, roditelja i lokalne zajednice te suradnje svih navedenih dionika. Postavljajući ciljeve projekata vodimo se dugoročnom vizijom naše škole, a to je da postanemo moderna suvremena škola u koju djeca rado dolaze, motivirana su za rad i učenje te pripremljena za cjeloživotno učenje. Erasmus+ projekti postali su sastavnica našeg kurikuluma te nas potiču na kontinuirani napredak i podizanje kvalitete naše škole.